ZWROTY

Zwroty przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

Prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym zamówieniem wypełnionego formularza zwrotu.

Zwroty należy kierować na adres: 

HOME SPA Paulina Biedrzycka

ul. Wspólna 4 

15-340 Białystok 

Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem lub do paczkomatów. 

Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi kupujący.

Zwrot realizowany jest przelewem bankowym i następuje w ciągu 14 dni od odebrania przez nas przesyłki.

 

REKLAMACJE 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza reklamacji.

W formularzu prosimy o wskazanie reklamowanego produktu oraz powodu reklamacji.

Zwrot kosztów realizowany jest przelewem bankowym.

FORMULARZ

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

HOME SPA PAULINA BIEDRZYCKA

 

ul. Wspólna 4, 15-340 Białystok

 

Numer zamówienia: …………………………………

 

Data zamówienia: ……………………………………

 

Numer paragonu: …………………………………….

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Telefon: ………………………………………………..

Ja, ......................................................................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

Przyczyna zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zwrot gotówki na numer bankowy:

 

.......................................................................................................................................

 

Nazwa banku: ……………………………………………

 

 

 

............................................................................................. 

Podpis Konsumenta

Data ............................................

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy